Hyvää uutta vuotta 2022! Gott nytt år 2022!

Edessämme on selkeä valinnan paikka.

Edessämme ovat Suomen historian ensimmäiset aluevaalit. Vaalit, joissa vaalitaan päättäjät 21 alueen aluevaltuustoon. Näitä alueita kutsutaan hyvinvointialueiksi, koska valtuustot tulevat päättämään siitä, miten heidän alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä palo- ja pelastustoimi järjestetään.

Kirjoitan, että edessämme on valinnan paikka, koska meillä on edessämme selkeä ja konkreettinen valinta. Voimme tehdä valinnan kahdesta vaihtoehtoisesta tavasta toimia.

Voimme jatkaa kuten tähänkin saakka eli tehdä kaiken samalla tavalla kuin tähän saakka. Se toinen tapa toimia on sellainen, että päätämme käyttää aikaa suunnitteluun asioiden tekemiseksi toisin. Tämä valinnan paikka on edessä koko Suomessa, viimeistään hyvinvointialueiden valtuustojen kokoontuessa rakentamaan strategioitaan aluevaalien jälkeen ensi maaliskuussa. 

Minun mielestäni on täysin selvää, ettemme voi jatkaa kaiken tekemistä samalla tavalla. Sellainen ei ole ollenkaan järkevää tilanteessa, jossa tarve palveluille on rajaton, mutta resurssit rajalliset. Sen sanoo maalaisjärki.

On haettava uusia tapoja toimia.

On haettava sellaisia tapoja toimia, joissa olemassa olevat resurssit käytetään viisaasti ja tehokkaasti, joissa toiminnalla tavoitellaan vaikutuksia. On haettava sellaisia tapoja toimia, jotka edistävät terveyttä ja jo ennakolta ehkäisevät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piiriin päätymistä. On haettava sellaisia tapoja toimia, joissa kansalainen on osallisena ja kumppanina oman hyvinvointinsa edistämisessä.

Monien ihmisten kehotusten ja kannustuksen sekä pitkän harkinnan tuloksena, päätin lupautua ja hakeutua ehdolle tuleviin aluevaaleihin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Hakeuduin kokoomuksen ehdokkaaksi, koska koen kokoomuksen edustaman poliittisen toiminnan tavan parhaiten vastaavan omaa käsitystäni tavasta hoitaa yhteisiä asioita.

Kokoomus puhuu maalaisjärjen käyttämisestä. Minua tämä puhuttelee, koska mielestäni maalaisjärki liian usein puuttuu päätöksenteosta.

Vaalilupaukseni on, että lupaan tehdä parhaani.

Käytän päättäjänä sitä talous-ja yleisjohtamisen osaamista ja kokemusta, jota minulle on kertynyt työelämässä lähes 40 vuoden aikana. Käytän päättäjänä sitä edunvalvonnan ja vaikuttamistyön osaamista ja kokemusta, jota minulle on kertynyt luottamustehtävissä vammaisjärjestöjen hallituksissa niiden jäsenenä ja puheenjohtajana kotimaassa ja maailmalla. Käytän päättäjänä sitä sosiaalista pääomaa ja niitä laajoja verkostoja, jotka olen elämäni aikana onnistunut ympärilleni rakentamaan.

Käytän päättäjänä myös maalaisjärkeä.

Vi har framför oss ett tydligt val att göra.

Det första välfärdsomredesvalet i Finlands historia ordnas i januari. Valet för att välja beslutsfattare till 21 välfärdområdesfullmäktige. Dessa områden kallas välfärdsområden eftersom fullmäktigen beslutar hur social- och hälsovården samt brand- och räddningstjänsten ska organiseras inom deras område.

Jag skriver att vi har framför oss ett val att göra. Då menar jag att vi har helt tydligt och konkret framför oss verkligen att välja. Vi kan välja mellan två alternativa sätt att fortsätta framåt.

Vi kan fortsätta som tidigare, det vill säga vi kan göra allt på samma sätt som hittills. Det andra sättet är att att lägga tid på planeringen av att göra annorlunda. Detta val har vi framför oss i hela Finland, senast när välfärdsområdenas fullmäktigen möts i mars efter valet för att bygga upp sina strategier.

Jag tycker att det är helt klart att vi inte kan fortsätta att göra allt på samma sätt. Detta är inte alls vettigt i en situation där behovet av tjänster är obegränsat men resurserna begränsade. Det säger också bondförnuftet.

Nya sätt att göra saker måste sökas.

Det finns ett behov av att söka ett sätt att använda befintliga resurser klokt och effektivt, i syfte att få till stånd riktiga effekter i människornas liv. Det finns ett behov av att i förväg hitta sätt att främja hälsa och förhindra att man överhuvudtaget hamnar till social- och hälsovården. Det finns behov av att söka ett sätt hur den enskilda medborgaren är delaktig och en partner i att främja sin egen välfärd.

Efter många människors uppmuntran och vädjandet, samt efter ett långt övervägande, bestämde jag mig för att kandidera i det kommande välfärdsområdesvalet i Västra Nyland.

Jag beslöt att kandidera för samlingspartiet för att jag upplever att den politiska verksamheten som samlingspartiet representerar, bäst överensstämmer med min egen förståelse för hur man främjar gemensamma ärenden.

Samlingspartiet talar om att använda bondförnuft. Detta tilltalar mig eftersom jag tycker att bondförnuft alltför ofta saknas i beslutsfattande.

Mitt vallöfte är att jag lovar göra mitt bästa. 

Som beslutsfattare använder jag den ekonomiska och administrativa ledningskompetens och erfarenhet som jag samlat på mig i arbetslivet under nästan 40 år. Som beslutsfattare använder jag mig också av den intressebevakande- och påverkanskompetens och erfarenhet jag har fått via mina förtroendeuppdrag i funktionshinderorganisationers styrelser både som medlem och ordförande i Finland och internationellt. Som beslutsfattare använder jag det sociala kapitalet och de stora nätverk som jag genom livet har lyckats bygga upp runt omkring mig.

Som beslutsfattare använder jag även bondförnuft.

Jätä kommentti

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s